21.12.2016 > 21.12.2016

Flemish Pavilion

Wij hebben altijd onze plan moeten trekken.
We zijn altijd op ons best in tijden van ellende.
Van de Guldensporenslag tot de slag aan den Ijzer.
Geploeter in de modder heeft ons groot gemaakt.
Sterk. Gedisciplineerd.
Ook nederig en bescheiden.
Maar die tijd is nu voorbij.
Nu moeten we vaste grond onder de voeten krijgen.
We moeten niet alleen Vlaming zijn om Europeaan te worden,
maar Vlaming zijn om meer Dubaiaan te worden.
We moeten op zoek gaan naar de Dubaiaan in ons.

 

In de media kon u het al vernemen: dr. Chokri Ben Chikha en Walid Ben Chikha werden geselecteerd om voor de wereldtentoonstelling in 2020 in Dubai een Vlaams paviljoen te realiseren. Een primeur die hen de kans geeft om dit mandaat op hun eigen manier in te vullen. De broers kiezen voor een bottom-up aanpak en willen het paviljoen samen met u invullen. Want zijn we niet allemaal kunstenaars van de Vlaamse identiteit?

Met Flemish Pavilion trekken de broers door het Vlaamse land, met een parcours van performatieve lezingen, interviews en enquêtes. Gaandeweg ontwikkelen ze samen met andere actoren uit de culturele sector een eigen creatie, waarvan de resultaten zullen kristalliseren op het Vlaams paviljoen in 2020 in Dubai.

Na een eerste bijzonder vruchtbare onderzoeksfase in CC Westrand – in Dilbeek, "waar Vlamingen thuis zijn" – zetten Chokri en Walid Ben Chikha de volgende stap in hun onderneming. Samen gingen ze stad voor stad, vereniging voor vereniging, op zoek naar wat Vlaanderen voor de rest van de wereld kan betekenen.

In Flemish Pavilion confronteren Chokri en Walid Ben Chikha zichzelf en de toeschouwer met prangende vragen rond nationalisme, ontspoord kapitalisme en de 'vermarketing' van kunst.

VAN EN MET Chokri Ben Chikha, Walid Ben Chikha, Zouzou Ben Chikha, Mourade Zeguendi TEKST Erwin Jans, Action Zoo Humain COPRODUCTIE CC Westrand SCENOGRAFIE Marrigje Spoelstra CAMERA EN MONTAGE Jelle Carron ARTISTIEK MEDEWERKER Arno Kempynck EDUCATIEF MEDEWERKER Sanne Huysmans MET DANK AAN Isnelle Da Silveira, Marijke Pinoy, Sarah Eisa, Mourade Zeguendi, Wouter Bruneel, Gert Jochems, Mourade Zeguendi, Frouke Van Gheluwe MET DE STEUN VAN Vlaamse Overheid, Provincie Oost- Vlaanderen, Stad Gent

Pers

Het Laatste Nieuws 16/09/2014
"Het Vlaams Paviljoen zal onze Vlaamse identiteit vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling in Dubai (2020) en wordt vorm gegeven door onder andere Chokri Ben Chikha, CC De Westrand en de mensen uit Dilbeek. (...) Ben Chikha vraagt om samen met hem op zoek te gaan naar de Vlaamse cultuurgeschied
Editie Pajot 28/12/2016
"In aanwezigheid van burgemeester Willy Segers, schepenen Diane Van Hove en Karel De Ridder, voorzitter CC Dilbeek Frans De Boeck, directeur CC Dilbeek Fred Gillebert, cultuurfunctionaris van Westrand Wim Van Parijs en Chokri Ben Chikha werd in het gemeentehuis van Dilbeek het project en de oproe
Het Nieuwsblad 28/12/2016
"Chokri Ben Chikha werd als performer en doctor in de Kunsten verkozen om dit Vlaams Paviljoen vorm te geven. Gedurende het seizoen 2014-2015 zal Chokri samen met Westrand, maar vooral samen met de Dilbekenaar, bouwen aan dit identiteitsverhaal binnen Dilbeek. (...) Welke typisch Vlaamse ...
De Standaard 28/12/2016
“Met zijn theatergezelschap Action Zoo Humain werkt Chokri Ben Chikha in Dilbeek ("Waar de Vlaming thuis is") aan de voorbereiding van het Vlaams Paviljoen, waarvoor ze Dilbekenaren gevraagd hebben welke objecten, verhalen of symbolen behoren tot de Vlaamse identiteit....
Publieksreactie (I. De Vos) 28/12/2016
"De presentatie van Chokri heeft me de hele avond bezig gehouden. (…) Beide presentaties waren sterk en brachten me volledig uit mijn lood. Vlaams/Belg zijnde had ik naar mijn aanvoelen nog nooit zoiets gezien of gehoord - beide heren brachten vanuit een zeer contradictorisch discours een ...