artistiek onderzoek

Action Zoo Humain creëert vanuit artistiek onderzoek voorstellingen die vertrekken vanuit reflecties over interculturele vraagstukken.

“Action Zoo Humain vertrekt met zijn voorstellingen vanuit inhoudelijk/wetenschappelijk onderbouwde ideeën en vanuit een pertinente vraagstelling. Zo vormen zij een mooie aanvulling op het huidige theaterlandschap”

            - artistiek advies '15-'16, Beoordelingscommissie Theater -

artistiek onderzoek Action Zoo Humain - Kurt Van der Elst

De voorstellingen van het gezelschap liepen sinds 2010 parallel met het doctoraal onderzoek van Chokri Ben Chikha  aan KASK/School of Arts/HoGent en draaiden rond de vraagstelling ‘Wat is de kritische waarde voor het gebruiken van stereotypen als theatertekens?’.

Na experimenten rond realiteit in theater, werpt Action Zoo Humain vandaag een nieuwe vraag op: hoe kan theater als fictief gegeven inspelen op de maatschappelijke realiteit? Dit overeenkomstig met Chokri’s postdoctoraat aan KASK/School of Arts/HoGent waarin hij het activerend potentieel van theater in de werkelijkheid onderzoekt.

Verschillende wetenschappelijke disciplines (geschiedenis, antropologie, theater-, moraal-, politieke wetenschappen, sociologie) inspireren Action Zoo Humain in het artistiek onderzoek naar de eigen unieke positie binnen het kunstenveld, dit i.s.m. UGent, UAntwerpen en KU Leuven. Deze incorporatie van het wetenschappelijke binnen de artistieke projecten is dan ook een weloverwogen keuze die het gezelschap aanhoudt.