Missie

Theatergezelschap & performancegroep

Action Zoo Humain is de performancegroep en het theatergezelschap rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker). Raphaël Vandeweyer neemt dramaturgie en artistieke assistentie op zich. Zouzou Ben Chikha (acteur, theatermaker), Walid Ben Chikha (muzikant, theatermaker, acteur), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice), Marijke Pinoy (theatermaakster, actrice) en Maxime Waladi (theatermaker, acteur) maken deel uit van de artistieke ploeg. Verder behoren projectmedewerkers Sietske de Vries en Sarah Desmet tot het team.

Action Zoo Humain gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain kiest er bewust voor om niet op te gaan in een groter geheel om zo op te treden als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, jong talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen.

Action Zoo Humain vertrekt vanuit de lokale, grootstedelijke superdiversiteit en stimuleert en ontwikkelt internationale samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties.

Action Zoo Humain streeft ernaar interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het gezelschap zoekt naar hedendaagse formats om de interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven.

Sinds 2017 wordt het gezelschap structureel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Van 2018 t.e.m. 2021 is Action Zoo Humain artiest in residentie bij NTGent, het stadstheater van Gent en een van de grootste theaterhuizen in België, momenteel onder de artistieke leiding van Milo Rau.