12.11.2016 > 12.12.2017

Le Chicon

“Hoe meer ge rechtdoor rijdt, hoe meer de poorten zich openen, hoe dichter ge komt bij het oog van de storm. En net als ge denkt, het valt hier nog wel mee, dan sluiten de poorten achter u en zit ge in Brussel. Mensen van 't Lemmeke komen daar niet.

En ik
ik sta daar tussen.”

In Le Chicon positioneert de jonge theatermaker Maxime Waladi zich in de ruimte tussen verleden en heden, geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Daar waar het gekende en het onbekende, de verwachtingen en de verlangens, het juk en de breekijzers tot een innerlijke verscheurdheid leiden. Wat werp je van je af en wat wens je te koesteren, welke offers breng je en welke frisse impressies eigen je jezelf toe in het vormen van een gebalanceerde identiteit?

Le Chicon is een persoonlijke queeste. Een zoektocht naar naar een eigen plek in de veranderlijke maatschappij, naar erkenning en gemoedsrust.


Een voorsmaakje vind je alvast hier.


Maxime Waladi studeerde in 2016 af aan LUCA Drama.
Tijdens het maakproces van zijn eerste voorstelling Le Chicon vond Waladi een compagnon de route in Zouzou Ben Chikha. Bijgevolg kwam hij terecht bij theatergezelschap Action Zoo Humain, dat maar wát graag de schouders zet onder zijn imposante gestalte, natuurlijk charisma en innemende geestdrift.

VAN Maxime Waladi, Zouzou Ben Chikha MET Maxime Waladi