Missie

Action Zoo Humain is de performancegroep en het theatergezelschap rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker) en Zouzou Ben Chikha (theatermaker, acteur, muzikant). Raphaël Vandeweyer en Sietske De Vries nemen dramaturgie en artistieke assistentie op zich. Stef Ampe en Oya Ben Chikha zorgen respectievelijk voor zakelijke en administratieve ondersteuning. Voor hun producties werkt het gezelschap samen met een breed ensemble kunstenaars en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Momenteel werkt Action Zoo Humain intensief samen met Walid Ben Chikha (muzikant), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice), Laura Neyskens (Choreografe), Maxime Waladi (theatermaker, acteur) en Fadua El Akchaoui (theatermaakster, actrice). Ook de volgende mensen drukten hun stempel op het gezelschap. Zij vormen het DNA van Action Zoo Humain:

Kapinga Gysel, Patricia Kargbo, Marijke Pinoy, Sandra Delgadillo, Moussa Nambé N’Diaye, Maimuna Diao, Bane Ousmane N’Diaye, prof. em. Rik Pinxten, prof. Karel Arnaut, dr. Evelien Jonckheere, Starlette Mathata-Mathas, Jaume Forés Juliana, Eleazar Masdeu García, Tamara Ndong Bielo, Martina Pérez Vilarasau, Júlia Santacana, Elena Santiago García, Joana Maria Sureda Matamalas, Martina Tresserra Pi, Omar Tubau Canut, Adam Albadalejo, Sergi Caseras, Aleix Colomer, Ton Puntí, Rochdi Belgasmi en Nora Khallouf. 


Action Zoo Humain gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain kiest er bewust voor om niet op te gaan in een groter geheel om zo op te treden als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, jong talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen.

Action Zoo Humain vertrekt vanuit de lokale, grootstedelijke superdiversiteit en stimuleert en ontwikkelt internationale samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties.

Action Zoo Humain streeft ernaar interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het gezelschap zoekt naar hedendaagse formats om de interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven.

Sinds 2017 wordt het gezelschap structureel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Van 2018 t.e.m. 2021 is Action Zoo Humain artiest in residentie bij NTGent, het stadstheater van Gent en een van de grootste theaterhuizen in België, momenteel onder de artistieke leiding van Milo Rau.